/8


Hàn Giang vạn vạn không nghĩ tới, đại nữ nhi nhìn như vô tâm vô tình một câu nói ( Ta không phải là ngươi thân sinh ), lại một lời thành sấm, cũng tiết lộ che giấu tại hôn nhân cùng gia đình tầng tầng tấm màn đen.
Thê tử là tuyệt đỉnh đại mỹ nữ, cũng là nơi đó nữ nhà giàu nhất, cùng Hàn Giang kết hôn mười sáu năm, dục có hai người tam nữ.
Không chỉ có một, càng nhiều thân tử kết quả giám định biểu hiện, còn lại hai đứa con gái đều không phải là thân sinh , đến nước này, Hàn Giang hôn nhân cùng sự nghiệp, tiến nhập đến ám thời khắc......

Truyện ngẫu nhiên