/3

Nhân loại thế giới rộng lớn vô ngần, vô số sinh linh khuy liếc này vị trí, không ngừng xâm lấn. Nhân loại phấn khởi chống cự, chiến thắng yêu ma, lưu lại vô số truyền thừa.Nhưng mà.Ngày nọ, đương một vị Thiên Ma cầm lấy diệt ma nhận, này thế đạo đột nhiên liền biến thái quá lên.————Ngươi tên là gì?Giang Phàm.Chủng tộc?Thiên Ma.Chức nghiệp?Diệt ma sư, ngô suốt đời lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình.???

Truyện ngẫu nhiên