/2
Lý dần sinh xuyên gặp một cái thế giới song song, thế giới này tồn tại nhiều loại hệ thống sức mạnh, có tu chân, ma pháp, siêu năng lực, gen cường hóa, nhân thể cải tạo, khoa học kỹ thuật khắc kim các loại, dã ngoại cùng hải dương còn mạnh hơn dị thú cùng kỳ hoa dị thảo.

Nhiên Lý dần sinh thiên phú cực kỳ kém, cũng không tiền đi khắc kim con đường, đánh quái thăng cấp trái ôm phải ấp phấn khích sinh hoạt hắn là không thèm nghĩ nữa, mà là yên lặng làm các loại việc làm góp đủ tiền.

Chờ hắn tài chính đầy đủ chuẩn bị ở trong thành thị mở một nhà nhà hàng nhỏ sống qua ngày, lại chuẩn bị tùy tiện tìm một cái không có trở ngại con dâu nối dõi tông đường lúc, hắn bị kéo vào một cái Chat group, chỉ bất quá bên trong thành viên giống như, tựa hồ cùng hắn cùng tên?

Truyện ngẫu nhiên