/7


Hồn xuyên thời đại vũ trụ, Dương bác phát hiện có thể từ giết chết đối tượng bên trong ngẫu nhiên thu hoạch năng lực!
Giết chết một đầu cá vàng, bơi lội +1!
Giết chết một cái con dơi, sóng âm định vị +1!
Giết chết một con chuột, động thái tầm mắt +1!

Truyện ngẫu nhiên