/3
Một cái ở trường học hạng chót sinh viên, tại vinh quang khu thứ mười khai mở thời gian tiến nhập quán net.

Bắt đầu từ số không học tập vinh quang, chậm rãi tại khu mới phát triển, sau một khoảng thời gian đi theo đêm đó bị đá “Diệp Thu ” Cùng một chỗ trở lại nghề nghiệp vòng đại sát tứ phương!

Truyện ngẫu nhiên