/10

Toàn dân buông xuống tối cao đại lục, trở thành một phương lĩnh chủ, tham dự vạn tộc lĩnh chủ tranh bá!Bộ phận may mắn lĩnh chủ sẽ thức tỉnh lĩnh chủ thiên phú!“Ha ha, ta lĩnh chủ thiên phú là kỵ sĩ điện đường, có thể để lĩnh dân chuyển chức làm đặc thù chiến đấu nghề nghiệp - Đấu khí kỵ sĩ!”“Ta lĩnh chủ thiên phú là vực sâu chi vương, có thể triệu hoán Thâm Uyên ác ma trở thành ta lĩnh dân!”“Ta lĩnh dân bên trong có vô số nhà khoa học, ta muốn phát triển hắc khoa kỹ văn minh!”“Ta lĩnh chủ thiên phú có thể luyện khí tu hành, thành tiên làm tổ không phải ta không thể!Châu Chu thức tỉnh đỉnh cấp lĩnh chủ thiên phú: 100% Tỉ lệ rơi đồ!Không chỉ có thể nhìn thấy địch nhân chiến lợi phẩm tỉ lệ rơi đồ, hơn nữa còn có thể để địch nhân sau khi chết rơi xuống tất cả chiến lợi phẩm!Châu Chu: Nhìn ta không đem các ngươi lĩnh chủ thiên phú đều tuôn ra!

Truyện ngẫu nhiên