/5
Cửu quốc tranh bá, giang hồ huyết vũ.

Tô vân vốn định dựa vào tổ tông lưu lại khách sạn, một đời giàu sang trải qua.

Lại không nghĩ rằng vào ở trong khách sạn khách nhân, một cái so một cái khó chơi!

Truyện ngẫu nhiên