Văn án : Cố Quân Ngôn không nghĩ tới bản thân sẽ chết ở thân tỷ tỷ trong tay,

Ngay cả con trai chưa từng giữ được.

Sống lại một đời, Cố Quân Ngôn tỏ vẻ:

Cái gì tỷ muội tình thâm, gia tộc vinh quang đều đi sang một bên,

Đời này, nàng muốn sủng quan lục cung!

Truyện ngẫu nhiên