/45

【【2019 vân khởi tiếng Hoa văn học yêu cầu viết bài đại tái 】 tác phẩm dự thi 】Đường chi trời sinh tiên cốt, nãi huyền thiên đại lục cổ võ đường tộc con vợ cả đại tiểu thư, thân phận tôn quý!‘ đường chi ’ tầm thường vô vi, chỉ là phương nam thủy thành gia đình bình dân sinh ra nghèo túng thiên kim?A! Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, đường chi hai chữ, tuyệt không tình nguyện bình phàm! Thả xem nàng như thế nào bàn tay trắng vừa lật, phong vân nơi tay! Môi đỏ khẽ mở, lời nói quyền mưu; định càn khôn!“Đường tiểu thư, ngươi có rảnh sao?”“Diệp tiên sinh là nói hiện tại sao? Nhưng thật ra không vội.”“Kia cùng ta kết cái hôn, như thế nào?”“A?…… Diệp tiên sinh, này? Quá qua loa đi?”Tác phẩm nhãn: Sảng văn, thủ tịch, giả heo ăn hổ, trọng sinh, hào môn

Truyện ngẫu nhiên