/9


【 Ngự thú lưu, gia tộc tu tiên, làm ruộng lưu 】 chưa bước vào xã hội học sinh, một buổi sáng xuyên qua, trở thành ngự thú Lý thị gia tộc tử đệ, từ đây đạp vào con đường tu hành.

Cố sự, từ Lý gia bị thúc ép rời đi tổ địa bắt đầu.

Truyện ngẫu nhiên