/43

Liên quan tới vĩnh hằng Thánh Đế:    【2015 tinh sáng tạo thưởng yêu cầu viết bài đại thưởng (huyền huyễn) 】【 văn học mạng giới vị thứ nhất nhật càng trăm vạn chữ lực tác mới nhất, vô hạn đặc sắc! 】Ở trong thiên địa này, có một đế tọa, chí cao vô thượng, chúa tể thiên hạ chìm nổi.Chư thiên vạn vực, ngàn vạn chủng tộc, ức vạn sinh linh, ai cũng cúi đầu xưng thần.Đại thế thiên kiêu, vạn vực phân tranh, tranh nhau tranh giành vô thượng đế tọa, tranh đấu mạnh nhất đế giả.Một thế hệ tộc tuyệt thế thiên kiêu Diệp Thần độ sử thượng đáng sợ nhất đại kiếp mà vẫn lạc, chuyển thế trùng sinh, mang theo trí nhớ kiếp trước lại lần nữa tu luyện, muốn trở thành vĩnh hằng bất hủ vô thượng đế quân.Lại nhìn một đời chí tôn trùng sinh con đường nghịch thiên!Truyện ngẫu nhiên