/6
Dị thế giới buông xuống, vô số quái vật xuyên qua khe hở, bao phủ nhân loại thành thị, nhân loại nghênh đón tận thế nguy cơ!
Từ đó, nhân loại tiến vào toàn dân chuyển chức thời đại, các quốc gia lấy bồi dưỡng nghề nghiệp cường giả, tranh đoạt dị thế giới chiến lược xếp hạng vẻ vang!
Làm ngủ say trăm vạn năm Long quốc đệ nhất vương giả, mang theo trăm vạn năm treo máy tài nguyên khôi phục thời điểm.
Dị thế giới BOSS run rẩy.
Toàn cầu các quốc gia T0 cấp nghề nghiệp cường giả, nhao nhao cống hiến đầu gối......9.5 phân 316 người đánh giá 1.3 vạn người đang đọc 6.2 vạn tổng nhân khí 1972 phiếu tổng tất đọc phiếu

Truyện ngẫu nhiên