/5

Sở âm sau khi chết lập tức gặp tân công tác, tân công tác trói chính là nghịch tập hệ thống, lấy chính là pháo hôi kịch bản, ngược lại là cặn bã vai chính.



Các tiểu thế giới có rất nhiều pháo hôi, chỉ cần gặp được vai chính, bọn họ phần lớn không có kết cục tốt.



Vai chính có “Oanh oanh liệt liệt” tình yêu, không cần phải xen vào người khác chết sống.



Vai chính có “Kinh thiên động địa” thành tựu, người khác đều là đá kê chân.



Mà này đó pháo hôi là “Ác độc”, là “Xứng đáng”.



Bọn họ tồn tại tức là làm nền, cũng là đá kê chân, vẫn là vai chính thống hận đối tượng.



Mà sở âm tân công tác, chính là thế này đó đáng thương pháo hôi nghịch tập, thay đổi nguyên bản nhân sinh.



Tác giả tự định nghĩa nhãn



Nữ cường sảng văn

Truyện ngẫu nhiên