/52

Hệ thống: Đại lão, chúng ta tôn chỉ là thực hiện vô tội chết thảm pháo hôi nữ xứng linh hồn di nguyện a!Nguyễn đường: Ta biếtHệ thống: Nhưng ngài đi chính là gặp thần sát thần gặp ma giết ma vô địch Boss lộ tuyến a!!!Nguyễn đường: Nữ xứng không xoay người thượng vị? Pháo hôi không nghịch mệnh thành thần? Chủ Thần đại nhân không phải ta váy hạ chi thần?Chủ Thần: Ta, nàng tráo!Nguyễn đường: Còn có so làm đại Boss đại ma vương đại vai ác càng sảng sao?Nguyễn đường / hệ thống……ps: Nữ chủ không thánh mẫu, tự mang vạn nhân mê quang hoàn, thô to bàn tay vàng, ngốc nghếch “Tô sủng sảng”Truyện ngẫu nhiên