/9

Tác phẩm tóm tắtThường thường vô kỳ một ngày nào đó, bình thường sinh viên giang bạch gặp gỡ một hệ thốngHệ thống dụ hoặc nàng nói: “Tốt nghiệp đại học sau ngươi tưởng trở thành xã súc sao? Ngươi tưởng mỗi ngày hốt bạc trở thành thành công nhân sĩ sao? Là ký chủ liền tới cùng ta ký kết đi hướng dị thế giới khế ước đi!”Đối mặt như vậy rõ ràng đẩy mạnh tiêu thụ lời nói thuật, giang bạch nàng đáng xấu hổ địa tâm động. “Nguyện ý nguyện ý!”Xuyên qua sau giang bạch: Người qua đường hoa si, ác độc pháo hôi, liếm cẩu, khế ước hôn nhân thê tử……Hệ thống, ngươi có thể nói cho ta, ta vì cái gì sắm vai đến đều là như vậy nhân vật sao?Hệ thống: Tùy cơ tùy cơ, toàn bằng vận khí.Giang bạch: Đáng giận, đều do nàng thiệp thế chưa thâm, không hiểu biết nhân gian hiểm ác, ký hợp đồng, vô pháp đổi ý.( vô cp, đơn mũi tên. )

Truyện ngẫu nhiên