/4
Diệp Phàm thu được mỗi ngày đánh dấu hệ thống, lần đầu đánh dấu vậy mà liền trở thành nhà giàu nhất chi tử.

Lọt vào nữ hám giàu hữu bổ chân? Xin lỗi, ta tiền tiêu vặt đều đủ đè chết ngươi.

Huynh đệ lão ba xảy ra tai nạn xe cộ, cần dùng tiền gấp? Diệp Phàm biểu thị, ta tấm thẻ này còn có 500 vạn, hẳn đủ.......

Sảng văn, không vui chớ phun.Q nhóm: 822151364

Truyện ngẫu nhiên