/7
【 Huyền huyễn + Nữ Đế + Khắc kim + Hệ thống + Xuyên qua + Quyền mưu + Đế Vương quyền mưu 】 Nữ Đế có thể thân hóa binh khí bị nam chính sử dụng.
Phụ từ tử hiếu, đạp cốt tranh vương.
Tần bắc xuyên qua tới thân phận vô địch, có Thánh Nhân cảnh phụ hoàng, một nước Nữ Đế làm vợ
Có thể căn cơ bị phế, còn tốt xuất hiện khắc kim hệ thống, dùng tiền liền trở nên mạnh, thế là...
Đan Tông: Bắc thân vương một lần liền mua hoàng tử khác mười năm số lượng.
Phù Tông: Bắc thân vương sau này sẽ là ta Phù Tông đệ nhất khách quý!

Ai cũng không được động hắn.
Lang Gia các: Vì bắc thân vương, chúng ta cố ý làm nhất biết dùng tiền bảng danh sách, bắc thân vương vĩnh xếp thứ nhất.
Phách lối hoàng tử, bất đắc dĩ hoàng đế

Truyện ngẫu nhiên