/4
Tiêu đông xuyên qua Đấu La Đại Lục trở thành 10 vạn năm phệ hồn nhện hoàng, lại tại hóa hình lúc không cẩn thận trở thành Bỉ Bỉ Đông hình dạng, còn khóa lại một cái thánh mẫu hệ thống!
“Đinh ~ Kiểm trắc đến túc chủ chế tạo quá nhiều sát nghiệt!
Thỉnh túc chủ thay đổi triệt để, thuần thuần hướng thiện, trở thành Đấu La Đại Lục thương nhất thánh mẫu!
Thất bại trừng phạt......
Tiêu đông: “???”
Quyển sách lại tên 《 Đấu La: Thánh mẫu nhện thần 》《 Nhà ta hệ thống là Tiểu Hắc tử 》《 Liên quan tới phệ hồn nhện hoàng bị hóa hình chuyện này 》

Truyện ngẫu nhiên