/2
Quỷ bí chi chủ bên trong Xảo Trá Chi Thần

Đấu La đại lục thâu đạo giả

Đấu Phá Thương Khung đạo hỏa nhân

So vực ngoại tà tộc còn quỷ dị Thiên Tôn......

Nhìn trước mắt Đường Tam, Amon tự hỏi muốn hay không trộm hắn thứ sáu hồn kỹ.

[ Xuyên thẳng qua thế giới, trạm thứ nhất Đấu La, nhân vật chính là dung hợp Amon phân thân người xuyên việt, Đấu La, Đấu Phá, Đại Chúa Tể...... ]

Truyện ngẫu nhiên