/4

Tiêu Viêm, tương lai Viêm Đế, Đại Thiên thế giới Vô Tận Hỏa Vực chi chủ.

Trương Uyên, tương lai Thiên Đế, Đại Thiên thế giới đệ nhất vị Chúa Tể cảnh.

Tiêu Viêm: "Trương Uyên là ta tiểu cô cùng thân nương cữu nhi tử, chân chính chí ái thân bằng, tín nhiệm nhất thân biểu ca, thiên phú tại trên ta, trí tuệ tại trên ta, bố cục tại trên ta, là ta cùng lão sư ta lớn nhất công nhận nam nhân."

Trương Uyên: "Thì ta cùng Tiêu Viêm cái này liên hệ máu mủ, chỉ cần cẩu lấy phát dục, gặm điểm đan dược, nằm đều có thể thành Đấu Thánh thậm chí Đấu Đế, về sau lại đi Đại Thiên thế giới đoạt Mục Trần cơ duyên thành tựu Chúa Tể, kế hoạch thông."

Tiêu Viêm: "Ta Tiêu gia quật khởi, toàn do biểu ca, không thể báo đáp, chỉ có hợp ý."

Truyện ngẫu nhiên