/44

Bình thường học sinh Lý thiên thần, ngoài ý muốn đạt được tổ tiên Lý thần y truyền thừa, từ đây bằng vào thông thiên y thuật, một sớm xoay người, chân dẫm kiêu ngạo ác thế lực, vả mặt các ngưu bức nhị đại, đưa tới nhà bên tiểu loli nhào vào trong ngực, hoa hậu giảng đường đảo truy, mỹ nữ lão sư ưu ái…… Đương các kiểu mỹ nữ nối gót tới, hắn mới phát hiện, nguyên lai làm tiêu dao thần y cư nhiên có nhiều như vậy phúc lợi.

Truyện ngẫu nhiên