/23

Nàng, Hoa Hạ cổ võ duy nhất truyền nhân, kinh diễm tuyệt luân quỷ thủ thần y, lại một sớm xuyên qua thành Diệp gia phế vật tiểu thư.Lại trợn mắt, trong thiên địa gió nổi mây phun! Cái gì? Trời sinh phế vật? Họa thế ngôi sao? Thực hảo, nàng thực mau liền sẽ làm cho bọn họ kiến thức một chút cái gì là trời sinh phế vật, cái gì là họa thế ngôi sao.Hắn là vạn người kính ngưỡng Tà Đế, thần bí, cao quý, không thể phàn. Đương hắn gặp gỡ nàng, nàng tránh hắn như rắn rết, hắn triền nàng như triền đằng. “Tà Đế, không hảo, phu nhân lại chạy!” “Truy!” “Tà Đế, không hảo, phu nhân trốn đi!” “Tìm!”

Truyện ngẫu nhiên