/31

“Lão công, từ bỏ, thật là khó chịu……” “Bảo bối, nghe lời, ngoan ngoãn đem dược ăn.” Tuấn mỹ tự phụ nam nhân cúi người ôm lấy trong lòng ngực kiều khí nữ nhân thấp giọng dụ hống, một ngụm một ngụm cho nàng uy dược.Một không cẩn thận, kiều kéo dài đem Vân Thành thân phận nhất hiển hách tôn quý Thái Tử gia mặc đêm tư ngủ, sau đó đã bị nam nhân vừa đe dọa vừa dụ dỗ cưới về nhà. Hôn sau, mặc thái thái tác oai tác phúc, làm trời làm đất.“Lão công, ta hôm nay đánh ảnh hậu trình Phỉ Phỉ một cái tát, ta có phải hay không thực quá phận a?” “Bảo bối, tay còn đau không? Ta cho ngươi xoa xoa.”“Lão công, ta đem ngươi tạp xoát bạo, ngươi có thể hay không sinh khí nha?” “Bảo bối, mua còn vui vẻ sao? Không đủ lại cho ta nói.”“Lão công, hôm nay mệt mỏi quá không nghĩ động.”

Truyện ngẫu nhiên