Có đôi khi, ta là đến từ chính dị thế giới người lữ hành “Huỳnh”Có khi, ta cũng là đại biểu cho một thế giới khác đại sứ “Thánh chủ”Cũng sẽ là ở trường học hảo hảo đọc sách, có điện giật sử chi xưng bình thường cao trung sinh.Trọng sinh tới rồi song song thế giới, vốn dĩ muốn làm kẻ chép văn, nhưng nề hà thế giới này quá nguy hiểm, chỉ có thể dùng ngoại quải trang trang mặt khác nhân vật mới có thể sinh hoạt đi xuống bộ dáng này.【 biến trăm cảnh cáo, không mừng vào nhầm 】

Truyện ngẫu nhiên