/12


【 Ngọt sủng + Ngược cặn bã + Nữ chính siêu A+ Sảng văn 】 kiếp trước, ôm hận mà chết.

Kiếp này, Niết Bàn trùng sinh, tay đẩy cặn bã.
Vạn vạn không nghĩ tới.........

Sất trá phong vân ông trùm tài chính chận, hưởng dự thế giới bác sĩ thiên tài phong bách, mê đảo ngàn vạn nữ tính đỉnh lưu ảnh đế phong cảnh, càng là nàng ruột thịt ca ca.
Kiếp trước, không người thương không nhân ái.

Kiếp này, các ca ca lại đem nàng sủng phóng lên trời.
Chận: “Ta chận muội muội, ta che chở.”
Phong bách: “Em gái ruột ta, ta nguyện ý sủng ái.”
Phong cảnh: “Muội muội ta, ai dám khi dễ.”
Diệp sâm: “Lão bà của ta, ta thủ hộ.”
Các ca ca: “Trên lầu, lăn ~”
Tiểu Cẩm Nhi, là các ca ca đoàn nhỏ sủng.

Truyện ngẫu nhiên