/2Kiếp trước võ lâm Ma giáo giáo chủ, trùng sinh Kiếm cùng ma pháp kỳ huyễn thế giới, trùng tu võ đạo lại bị người coi là Vu sư, qua thời quý tộc lại như thế nào, tất cả truyền kỳ, đều phải cúi đầu tại chân ta phía dưới!


Tiểu thuyết từ mấu chốt: Vu sư: Ta lấy võ đạo nghiền ép truyền kỳ không pop-up, Vu sư: Ta lấy võ đạo nghiền ép truyền kỳ txt toàn tập download, Vu sư: Ta lấy võ đạo nghiền ép truyền kỳ chương mới nhất đọc


Truyện ngẫu nhiên