/7

Mộc Dương trọng sinh năm 2008, chính diện phong nhã hào hoa, bên trái cầm giữ xinh đẹp nữ bạn bè, bên phải cầm đọc hệ thống.

LV 1 thì, mỗi đọc 1000 chữ, +1 nguyên, +1 kỹ năng kinh nghiệm;

. . .

Mộc Dương bất đắc dĩ: Thật không trách ta nha, ta chỉ muốn an tĩnh đọc mà thôi.

Đơn nữ sinh, át chủ bài thật thể kỹ nghệ, nhớ thuở xưa văn, dễ dàng, đền bù tiếc nuối, theo quyển sách bắt đầu.

Truyện ngẫu nhiên